Nordiska motståndsrörelsen ställer upp till kommunfullmäktige i Ludvika kommun!

Detta är Nordiska motståndsrörelsen valsida för den lokala valrörelsen i Ludvika. Här kommer vi hålla folket uppdaterat om våran framfart till Ludvikas kommunfullmäktige, Dalarnas Landsting och Sveriges Riksdag!