Lokalpolitiskt program

Hela vårat partipolitiska program finns att läsa i den lokala valtidningen. Men här finner ni våra lokalpolitiska punkter urklippt!